Đóng

Tuyển dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

* Mô tả chi tiết công việc – Lập báo cáo trình Ban giám đốc Doanh Nghiệp, Giám đốc Tài […]

10 Tháng Một, 2020

TRƯỞNG PHÒNG HCNS

* Mô tả chi tiết công việc – Xây dựng, triển khai, kiểm soát chiến lược và hệ thống phát […]

10 Tháng Một, 2020

KỸ SƯ CƠ KHÍ VẬN HÀNH CNC

* Mô tả chi tiết công việc – Tiếp nhận bản vẽ, lập trình gia công cho các máy CNC. […]

10 Tháng Một, 2020

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 3D

* Mô tả chi tiết công việc – Nghiên cứu thiết kế các sản phẩm bằng phần mềm 3D: Solidworks, […]

10 Tháng Một, 2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

* Mô tả chi tiết công việc – Theo dõi, lập và báo cáo số liệu chi tiết, tổng hợp. […]

10 Tháng Một, 2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH BÁN HÀNG

* Mô tả chi tiết công việc – Tìm kiếm thị trường mới trong ngành hàng trang sức. – Thực […]

10 Tháng Một, 2020