Đóng

Tuyển dụng

10 Tháng Một, 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

* Mô tả chi tiết công việc

– Lập báo cáo trình Ban giám đốc Doanh Nghiệp, Giám đốc Tài chính, Ban kiểm soát.

– Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán.

– Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.

– Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn.

– Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Doanh Nghiệp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

– Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Doanh Nghiệp.

– Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

– Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.

– Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

 

* Quyền lợi:

– Thu nhập tương xứng với năng lực.

– Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.

– Phụ cấp chuyên cần.

– Hỗ trợ bữa trưa tại Công ty.

– Các chính sách, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

 

* Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế Toán – Tài Chính

– Có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng.

 

* Cách liên hệ:

– Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty hoặc qua email: tuyendungtrunghientg@gmail.com

Tên liên hệ: Phòng HCNS

SĐT: 0273 362 8888

Địa chỉ: 999 Ấp Bắc, Phường 10 , Thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang, Việt Nam

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt